תהליך הפרישה מעבודה הינו אחד התהליכים המורכבים והמשמעותיים בחייהם של עובדים ומשפחותיהם. בשלב הפרישה חווים הפורשים שינויים רבים המשפיעים על אורח חייהם ואשר עשויים לעצב את עתידם.

התארכות תוחלת החיים מזמנת לעובדים הפורשים אתגרים רבים הן במישור האישי, והן במישור הפיננסי. קיימת התמודדות מתמדת עם הצורך בצבירת נכסים מספקת עד מועד הפרישה, לצורך קיום של חיים בכבוד לאורך כל שנות הפנסיה.

תכנון פרישה אישי מהעבודה הנו תהליך מתמשך ורב ממדי,  חשוב ומשמעותי עבור כל עובד בכל רמות השכר. תכנון פרישה  מבטיח מעבר מיטבי מחיי עבודה לחיים מלאי סיפוק. תהליך זה חייב להתבצע באופן פרטני לכל פורש, רצוי מספר שנים לפני הפרישה בפועל, על ידי מתכנן פרישה מקצועי הנותן מענה הן בנושאים הפיננסים, הפנסיונים והמיסויים והן בנושאים האישיים.

סוכנות הביטוח "עמיתים" דוד עמית – מתמחה בתכנון פרישה לאור הניסיון שנצבר ב 25 שנות פעילותה , עד היום לווינו עשרות משפחות בתהליך שהגדיל להם משמעותית את ההכנסה החודשית  ועזר למשפחה להנות מפרי עמלם לאורך השנים